ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Rindas pie veikaliem? Pētījumā tiek noskaidrots, ka vien 26% aptaujāto iepērkas attālināti – Drošas tirdzniecības koncepcija
Pēdējo 14 dienu kumulatīvā saslimstība

Rindas pie veikaliem? Pētījumā tiek noskaidrots, ka vien 26% aptaujāto iepērkas attālināti

Vairāk nekā nedēļu pēc mazo tirdzniecības vietu atvēršanas pircēju interese arvien saglabājas augsta – veidojas rindas pie apģērbu un apavu, sporta un veļas veikaliem jeb pēc tām precēm, kuras pēdējo piecu mēnešu laikā varēja iegādāties tikai attālināti. Ekonomikas ministrijas un pētījumu centra SKDS veiktais pētījums “Drošs paliek drošs” kampaņas ietvaros parāda, ka šādai pircēju interesei ir skaidrojums – tikai 26% respondentu atzina, ka izmanto iespēju iepirkties internetā vienmēr vai gandrīz vienmēr, kad tas ir iespējams. Tie, kas nevēlas vai nevar iegādāties preces internetā, ir apzinīgi un atbildīgi pret esošo situāciju – vairāk nekā 93% aptaujāto atzīmē, ka rūpīgi ievēro masku nēsāšanu un distancēšanās prasības.

“Pircēju atbildīgā attieksme un izpratne, kā arī pašu tirgotāju organizētā un godprātīgā attieksme pret drošas tirdzniecības noteikumiem dod cerību, ka klātienes tirdzniecība arī turpmāk noritēs raiti un būtiski neietekmēs Covid-19 saslimstības rādītājus, potenciāli ļaujot visdrīzākajā laikā noņemt ierobežojumus visai tirdzniecības nozarei. Tikai sa-biedrības rīcība jeb drošas iepirkšanās prasību konstanta ievērošana noteiks to, cik ātri mēs varēsim paplašināt tirdzniecības iespējas,” esošo tirdzniecības ierobežojumu ievērošanas nozīmi skaidro ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Iepirkšanos internetā neatzīst vai neizmanto pat 43% Latvijas iedzīvotāju neatkarīgi no dzīvesvietas Rīgā (40%), citās pilsētās (46%), Latvijas reģionos (43-47%) vai lauku reģionos (44%). Atturīgo attieksmi pret regulāru iepirkšanos internetā kā pamat-iepirkšanos tikai nedaudz iespaido mājsaimniecības ienākumu līmenis, kā arī jāatzīmē, ka, pieaugot vecuma grupai, samazinās prasmes, iespējas un vēlme iepirkties internetā. Cilvēki nesteidzas pirkumus veikt internetā, priekšroku dodot pirkumu iegādei klātienē. Tajā pašā laikā jāatzīmē, ka tie cilvēki, kuri izvēlas pirkumus iegādāties internetā, norāda, ka apzinīgi ievēro drošas iepirkšanās prasības, iepērkoties klātienē.

Kopumā, atgriežoties pie iepirkšanās klātienē, pircēji apzinās risku un savu atbildību iepirkšanās procesā. Vairāk nekā puse (58%) no aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem kopumā piekrīt apgalvojumam, ka tirdzniecības vietās ir iespējams inficēties ar Covid-19 vīrusu, savukārt nedaudz vairāk nekā trešdaļa (35%) respondentu sliecas nepiekrist šim apgalvojumam.

Aptaujā tika noskaidrots, ka pircēji kopumā izturas atbildīgi pret saviem pienākumiem drošas tirdzniecības procesā – īpaši rūpīgi tiek ievērota masku valkāšana un dis-tancēšanās prasības, ko vienmēr ievērojot vairāk nekā 93% aptaujāto. Savukārt vien 44% respondentu norādīja, ka uz veikalu dodas vienatnē, un 35% aptaujāto vienmēr veido iepirkumu sarakstus, lai pēc iespējas samazinātu uzturēšanās laiku tirdzniecības vietā. Kopumā, iepērkoties klātienē, pircēji sliecas piekrist, ka ievēro “Drošs paliek drošs” principus (sejas masku nēsāšanu, distances ievērošanu, iepirkšanos ilgākam laika posmam, došanos uz veikalu vienatnē, iepirkumu saraksta veidošanu).

Pircēji ne vien izpilda drošas iepirkšanās norādes, bet arī paši atzīst un izprot, ka ir noteiktas konkrētas prasības tirdzniecības vietām, kas samazina risku šajā vidē inficēties ar Covid-19 un citiem vīrusiem. Pircēji piekrīt, lai klātienes iepirkšanās būtu droša, par obligātiem uzskatāmi šādi faktori: sejas maskas nēsāšana tirdzniecības vietās (77%); ie-pirkšanās ratiņu, grozu un citu virsmu dezinficēšana (71%); telpu vēdināšana/ventilēšana (70%); divu metru distances ievērošana (66%); iespēja veikalā dezinficēt rokas (59%); veikala apmeklētāju skaita ierobežošana (59%) un iepirkšanās ilgākam laikam (51%).

2021. gada martā Ekonomikas ministrija informatīvās kampaņas “Drošs paliek drošs” ietvaros kopā ar pētījumu centru SKDS veica pētījumu “Tirdzniecības ierobežojumi un to ievērošana”, kā ietvaros tika aptaujāti 1005 aktīvie interneta lietotāji jeb respondenti visā Latvijā vecuma grupā no 18 līdz 75 gadiem.

Ekonomikas ministrija ir uzsākusi informatīvo kampaņu “Drošs paliek drošs”, kuras mērķis ir in-formēt gan pircējus, gan tirgotājus par drošas iepirkšanās un tirdzniecības nosacījumiem un to nozīmi Covid-19 vīrusa izplatības mazināšanā, kā arī skaidrot par pakāpeniskas drošas tir-dzniecības modeļa ieviešanas epidemioloģiskajiem apsvērumiem. Aktuālākā informācija par tir-dzniecības ierobežojumiem iedzīvotājiem, kā arī papildu informatīvie materiāli tirgotājiem ir pieejami mājaslapā www.drosspaliekdross.lv.