ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Precizēti noteikumi gadatirgu organizēšanai | Informācija tirgotājiem – Drošas tirdzniecības koncepcija
Pēdējo 14 dienu kumulatīvā saslimstība

Precizēti noteikumi gadatirgu organizēšanai | Informācija tirgotājiem

Apstiprinot grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, valdība lēma no š.g. 2. jūnija atcelt darbības ierobežojumus ielu tirdzniecības organizēšanai, t.i. gadatirgu organizēšanai, vienlaikus saglabājot visus drošas tirdzniecības koncepta nosacījumus.

Valdība atcēla iepriekš noteikto 20 tirdzniecības vietu ierobežojumu ielu tirdzniecības organizēšanai, t.i. gadatirgu organizēšanai. Vienlaikus valdība, apstiprinot grozījumus Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, deleģēja pašvaldībām tiesības turpmāk noteikt maksimāli pieļaujamo tirdzniecības dalībnieku skaitu ielu tirdzniecības organizēšanas vietā pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Atgādinām, ka ielu tirdzniecības organizēšanā, t.i. gadatirgu organizēšanā, jāievēro šādas drošības prasības nolūkā mazināt Covid-19 vīrusa izplatību:


  • apmeklētājiem un pārdevējiem jālieto mutes un deguna aizsegi;

  • fiziski jānorobežo gadatirgus teritorija;

  • ielu tirdzniecības organizēšanas laikā netiek organizēti izklaides pasākumi (tematiski svētki, atrakcijas).


Savukārt, tirgus atklātajā teritorijā, ielu tirdzniecībā, t.sk. arī gadatirgos, jāievēro šādas drošības prasības:

  • apmeklētājiem un pārdevējiem jālieto mutes un deguna aizsegi;
  • jāizvieto apmeklētājiem labi salasāmu informāciju par piesardzības prasībām;
  • jānodrošina 2 metru attālums starp tirdzniecības vietām;
  • jākontrolē un jāregulē apmeklētāju plūsma vietās, kur pastiprināti pulcējas apmeklētāji, piemēram, ejās, kur ieteicams organizēt vienvirziena plūsmu;
  • jāieceļ atbildīgā persona, kas atrodas uz vietas un organizē noteikumos minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu;
  • jāizstrādā iekšējā kontroles sistēma, kurā aprakstīta procedūra, kā tiek nodrošināta kontrole, lai nepieļautu fiziskās distancēšanās pārkāpumus un novērstu pastiprinātu apmeklētāju pulcēšanos.