ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Atvērti lielie tirdzniecības centri | Informācija tirgotājiem – Drošas tirdzniecības koncepcija
Pēdējo 14 dienu kumulatīvā saslimstība

Atvērti lielie tirdzniecības centri | Informācija tirgotājiem

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, valdība lēma no š.g. 2. jūnija atcelt darbības ierobežojumus lielajiem tirdzniecības centriem, ļaujot darbu atsākt tirdzniecības vietās esošajiem veikaliem, vienlaikus saglabājot visus drošas tirdzniecības koncepta nosacījumus.

valdība lēma no š.g. 2. jūnija atcelt darbības ierobežojumus lielajiem tirdzniecības centriem, ļaujot darbu atsākt tirdzniecības vietās esošajiem veikaliem, vienlaikus saglabājot visus drošas tirdzniecības koncepta nosacījumus.


  • mutes un deguna aizsegu lietošana;

  • pie ieejas jāizvieto informācija par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu;

  • iepirkšanās grozu, ratu vai tirdzniecības dalībnieka nodrošināto iepirkšanās somu vai citu izmantoto alternatīvo uzskaites līdzekļu skaits kopā nedrīkst pārsniegt maksimāli atļauto apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā;

  • jānodrošina 25 m2 uz 1 apmeklētāju (t.sk. tehniskās iekārtas); ja telpa mazāka, var atrasties tikai 1 apmeklētājs;

  • jākontrolē apmeklētāju plūsma pie ieejas/izejas, iekštelpās/ārtelpās un tirdzniecības zālē, kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās (piem., konkrētās veikalu sekcijās);

  • ja infrastruktūra atļauj, jānodala ieeju no izejas, ievērojot ugunsdrošības prasības;

  • jādeleģē klātesoša atbildīgā persona, kas pastāvīgi organizē prasību izpildi tirdzniecības vietā, informācija par atbildīgo personu jāizvieto labi redzamā vietā;

  • jāizstrādā iekšējās kontroles sistēma (dokumentēta) epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kas ietver apmeklētāju aprēķinu, iekšējās procedūras un kontroles, kā arī atbildīgo personu, lai kontroles institūcijas var objektīvi pārliecināties par prasību izpildi;

  • aizliegts organizēt un reklamēt īstermiņa (īsāks par 7 dienām) speciālos piedāvājumus, kas varētu motivēt apmeklētājus tūlītēji doties un uzturēties tirdzniecības vietā, tādējādi radot pulcēšanās risku;

  • policija par pārkāpumiem var slēgt tirdzniecības vietu līdz 7 dienām.